מי שסובל מכמה נושאים הקשורים בראיה, מרכיב משקפיים שהן מולטיפוקל. הכוונה היא למשקפים שמותאמות הן לראיה מרחוק והן לראיה מקרוב. 

התאמת משקפי מולטיפוקל 

בעבר מי שסבל משתי הבעיות הללו, היה צריך להסתובב עם שני זוגות משקפיים, האחד לראייה מקרוב והאחד לראייה מרחוק וכך הוא החליף לאורך כל היום את השימוש במשקפיים על פי הצורך. עם השנים החלו להשתמש בעדשות מולטיפוקל למשקפיים, אשר ממקדות כך את הראייה שהן מתאימות הן לראייה מקרוב והן לראייה מרחוק.

עדשות מולטיפוקל 

לאור זאת גם מי שמשתמש בעדשות והיה זקוק לשתי האופציות של הראייה, החל לרכוש עדשות מגע מולטיפוקל וכך השימוש בהן זהה לזה של המשקפיים.

עדשות מולטיפוקל קיימות בכמה אריזות והן מותאמות לשימוש יומי שבו מחליפים כל יום את העדשות והן אריזות עבור שימוש חודשי, תוך ביצוע עבודות הטיפול וההגנה הנדרשות כמו תמיסות לניקוי וחיטוי כדי שהעדשה תהיה תמיד נקיה. כאשר העדשה אינה נקיה יש תמיד חשש לדלקת עיניים.

בדיקת עיניים 

אחת לתקופה חשוב לבצע בדיקת עיניים מעמיקה על ידי רופא עיניים או אופטומטריסט מומחה כדי לראות אם חל שינוי בראיה ואם הדבר מצריך שינוי במספר של העדשות.

כאשר רוכשים עדשות מגע מולטיפוקל יש לציין את ההגדרות המהותיות של העדשות אשר כוללות את הנתונים הבאים:

  • מספר העדשה בימין, קימור, קוטר, ADD
  • מספר העדשה בשמאל, קימור, קוטר, ADD

בהתאם לנתונים הללו, יודע הלקוח וגם אתר האינטרנט להתאים את עדשות מולטיפוקל המתאימות באופן מדויק. כל נושא שקשור בעיניים אינו עניין של מה בכך ויש לבצע את כל ההתנהלות באופן מוקפד כדי שלא יהיו טעויות אנוש לכאן או לכאן . חוסר ההתאמה יגרום ללקוח לכאבי ראש.