מי זכאי להחזר מס

מי זכאי להחזר מס

החזר מס מגיע לכל אדם ששילם סכום גבוה של מס, שהוא מעבר לסכום שהיה אמור לשלם בפועל מדובר בשכירים, עצמאים ובעלי שליטה.

תחשיב של החזר המס 

כדי לדעת אם אדם מסוים שילם מס ביתר יש לבצע תחשיב הן של ההכנסות שלו והן של ההוצאות המוכרות שלו בכל שנת כספים. עצמאים ובעלי שליטה בחברות מחויבים להגיש דוחות אישיים בכל שנה וכך נושא זה נבדק באופן אוטומטי על ידי יועץ המס או רואה החשבון שלהם. אם העצמאי שילם מס בשיעור מסוים אך בדיעבד מסתבר שהיה אמור לשלם הרבה פחות, מס הכנסה יקלוט את נתוני הדוח האישי ואם מגיע לו החזר, הכספים יועברו באופן מהיר יחסית לחשבון הבנק שלו.

תחשיב החזר מס עבור שכירים 

השכירים אינם מחויבים להגיש בכל שנה דוח אישי, אך אם הם בודקים בתוכנה את הנתונים הכספיים שלהם, הכוללים הכנסות והוצאות הם יגלו במקרים רבים שבם שילמו עודף מס. אם אכן זו התוצאה על פי הסימולטור, כדאי להגיש דוח אישי לשנה ולקבל את מלוא הכספים בחזרה. קיימת סבירות שגם בשנים קודמות לקוח זה שילם מס ביתר ולכן כדאי להגיש עבורו דוחות אישיים עבור שש השנים האחרונות וכך לקבל סכומים כספיים ניכרים. 

זכאות להחזר מס 

אז מי זכאי להחזר מס? כל מי ששילם מס ביתר, זכאי לקבל אותו בחזרה, עקב נסיבות כמו:

  • תחשיב שכר לא נכון במקום העבודה.
  • אי הכללת נקודות הזיכוי המגיעות לכל עובד ספציפי.
  • סכום גדול של הוצאות המוכרות במס כמו תשלומים לקופת גמל, קופות פיצויים, ביטוח חיים או ביטוח מנהלים.
  • עבודה לא רציפה בכמה מקומות עבודה במהלך השנה.
  • קבלת תשלום מהמוסד לביטוח לאומי עבור דמי אבטלה, חל"ת, דמי לידה.

 

052-9709858