מהי תאונת עבודה?

מהי תאונת עבודה?

תאונת עבודה היא אירוע בו עובד נפגע במקום העבודה. זוהי ההגדרה הבסיסית של המקרה. אבל בפועל יש כללים נוספים שמכלילים אירועים נוספים תחת הכותרת של תאונת עבודה. 

מה נחשב לתאונת עבודה?

  • תאונה שהתרחשה במקום העבודה.
  • תאונה שהתרחשה בדרך לעבודה או בחזור ממנה.
  • פגיעה שנגרמה כתוצאה מגלוי אלימות בין עובדים במקום העבודה.
  • פגיעה שנגרמה בגין אירוע חריג במקום העבודה.
  • מחלת מקצוע.
  • מחלה שנגרמה כתוצאה מביצוע קבוע של פעולה מסוימת.

להגדיר נכון את המצב

חשוב כל כך כי עובד שנפגע והפגיעה שלו מתאימה לאחת מהקטגוריות הללו יגיש תביעה. כך שהוא יוכל לקבל את הזכויות שמגיע לו לקבל. חשוב מאוד לזכור כי תביעה שמוגשת כנדרש היא תביעה שעתידה לזכות את הנפגע בזכויות רבות. ואילו אותו מקרה שהתביעה שלו תוגש שלא כנדרש ובאופן חובבני עשויה להביא למצב של היעדר זכויות.

מה יקבל הנפגע?

כדי לקבל את הזכויות שמגיע לו לקבל יעבור הנפגע וועדה רפואית. וועדה זו נועדה לבחון את הפגיעה ולקבוע אם אכן מדובר על תאונת עבודה. כמו כן הוא יעבור בדיקה רפואית כדי להגדיר את הלקות שלו ואת אחוזי הנכות. בהתאם למסקנות של הועדות יוגדר מצבו ויוחלט מהן הזכויות שהוא יוכל לקבל בהתאם לכך.

גמלה, קצבה וזכויות נוספות

נפגעי תאונת עבודה זכאים לקבל זכויות שונות אשר המטרה שלהן היא להחזיר את העובד למעגל העבודה, ולאפשר לו לחיות בכבוד כל עוד אין לו הכנסה בגין הפגיעה שלו. כך שכאשר עובד מוצא את עצמו במצב בו הוא לא יכול לחזור לעבודה באופן מלא, או שהוא בכלל לא מסוגל לעבוד, יש לו בסיס כלכלי יציב שמאפשר לו לחיות בכבוד חרף העובדה שהוא אינו מסוגל לעבוד בשלב הנוכחי של החיים שלו.

תביעה מקצועית בליווי עורך דין

כדי שהתביעה שאתם מגישים תקבל את היחס המתאים, והיא תאפשר לכם לקבל את הזכויות שמגיע לכם לקבל, יהיה חשוב כי תגישו את התביעה בייצוג של עורך דין מומחה. בעזרתו יש לכם סיכויים טובים יותר לממש את הזכויות שלכם.

בררו עכשיו אודות עו"ד נזקי גוף.

052-9709858