הסדר נושים מוגדר כפתרון שעומד לרשותם של חייבים שאינם יכולים לפרוע חובותיהם הכספיים לבעלי חוב. בסיטואציה כזאת הם מבקשים לערוך הסדר אשר במסגרתו ישלמו חלק מחובותיהם מול בעלי החוב ולקבל הפטר מתשלום יתרת החוב בתום ההליכים. התהליך מתחיל כאשר לא מושגת הסכמה לגבי הסדר תשלומים מוקדם יותר מול בעלי החוב אשר עשוי לחסוך זמן וכסף וגם לשמור על שמו הטוב של החייב. בקשה להסדר נושים מוגשת לבית המשפט על ידי עורך דין המייצג את החייב. 

יתרונות בהליך לחייב

להסדר נושים יש יתרונות לכל צד. החייב אמור לשלם חלק מהחובות וזאת בהנחה שהוא אינו מסוגל לשלם את כולם. הוא יכול להתחייב לתשלומים שהוא יכול עמוד בהם וכאלו המותירים לו מחיה בכבוד. ההסדר נעשה ישירות מול החייבים ואין צורך להכנסתם לקופת נשיה. בנוסף, עקיפת חלק מההגבלות המוטלות על פושט רגל כמו: איסור יציאה מהארץ, מגבלות הנפקת כרטיס אשראי, פעילות בנקאית ועוד. בסוף התהליך הוא חופשי מעול חובות ויכול להמשיך בחייו ללא כל המועקה הקיימת. החלופה היא הכרזה על פשיטת רגל שיש לה משמעות כבדת משקל, ושלילית לגבי המוניטין שלו, החירויות הכלכליות, הפרטיות, העסקיות  שלו בעתיד ועוד.  

יתרונות לבעלי החוב

החייבים יכולים להציל חלק מהכספים בהליך מקוצר וזול. כך יגיע לסופו כל הסכסוך בנזקים מעטים ככל הניתן. הנושים יכולים להסכים או לשלול את ההסדר המוצע. צריך לציין, כי בית משפט יכול לקבל החלטה ולכפות הסדר נושים כאשר העניין מובא בפניו וההצעה נראית לו הוגנת. בסיום התהליך ולאחר תשלום החובות על פי ההסדר הולך כל צד לדרכו. מומלץ להיעזר בעורך דין בעל מוניטין בתחום. הוא יכול לסייע לכל צד מתדיין לעבור את התהליך הנ"ל בהצלחה.  למידע נוסף פנו לעורך דין לפשיטת רגל אביתר כהן