מפוח עלים

כפפות עבודה – למה אתם חייבים אותן?

את מרבית מחלות העור, החשיפות, הפגיעות בידיים אפשר למנוע בפשטות באמצעות לבישת כפפות עבודה. אבל עובדים לא כל הזמן עושים שימוש בכפפות, בשל כך שהן מפריעות למהלך העבודה התקין. מפאת סיבה זו, משמעותי לבחור כפפות אשר יהלמו עבור שתי דרישות – שיהיו נוחות ואף אפקטיביות בצירוף של הגנה שהן מסבות.

איך יש לבחור כפפות עבודה? 

בחירה של כפפות הולמות נובעת יותר מאשר הקפדה על הגודל המיטבי – צריך לבחור כפפות עבודה בהלימה לחומר המטופל, לסכנה ספציפית שתלויה בעבודה ולהלימה של הכפפות לעריכת הפעולות המתחייבות מתוקף התפקיד.  יש להעניק תשומת לב אף לתדירות עשיית השימוש המתוכננת – כפפות חד פעמיות או כפפות רב פעמיות. אין בנמצא כפפה אוניברסלית אופטימלית, אשר מגינה מפאת כל החומרים הכימיים הקיימים שהיא גם חיננית, אלסטית ונוחה לשימוש – משמעותי לאתר את הסביבה באופן ספציפי, אשר בה ייערך השימוש בכפפות. מדובר שמא באתגר הכי רב – זיהוי החומר הכימי או הסביבה בהם העובד עושה  שימוש ובה הוא מתפקד. לפעמים, מעורבים ביישום מסוים יותר מחומר אחד, תלוי בענף או בתהליך.

יש המון אינפורמציה הודות סכנות כימיות מסוימות ועל חומר ההגנה שהולם אותן. מרבית יצרני הכפפות והמפיצים שלהן משווקים הסברים לשרידות מפאת חומרים כימיים, אשר מורכבים מעשרות רבות של חומרים כימיים שבהם משתמשים בסביבה תעשייתית או תעסוקתית שונה. כל הסבר מורכב מן החומר הכימי והכפפות הכי משובחות וכן בטיב הכי הגרוע להגנה מפניו. את מרבית ההמלצות שעוסקות בזה אפשר למצוא ברשת האינטרנט, באתרים של היצרנים, https://www.villager.co.il/

קראו על: מפוח עלים

052-9709858